Wie vind jij de 'Held van Papendrecht'?

Papendrecht is op zoek naar kinderen en jongeren die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor een ander.

Omdat zij een inspiratiebron zijn voor velen, zullen ze worden onderscheiden met een jeugdlintje. Als  aanmoediging voor henzelf, maar ook voor anderen; om door te gaan met het goede werk.

Je kent vast wel zo iemand: een jonge Papendrechter die iets moois heeft gedaan. Of nog steeds doet. Voor een ander, voor de buurt, voor de klas, voor de sportclub. Hij of zij verdient, wat Gemeente Papendrecht betreft, een jeugdlintje!

Wat is een jeugdlintje?
Met het jeugdlintje zet Gemeente Papendrecht kinderen en jongeren tussen 6 en 23 jaar die een bijzondere daad hebben verricht, in het zonnetje. Om zo te laten zien dat ze trots op hen zijn en dat anderen een voorbeeld aan hen kunnen nemen.

Wanneer verdient iemand een jeugdlintje?
Bij een goede daad die in aanmerking komt voor een jeugdlintje, kun je denken aan:
•    een neefje dat elke week boodschappen doet voor zijn zieke buurvrouw
•    een buurmeisje dat een leuk buurtfeest heeft georganiseerd
•    een klasgenoot die opkomt voor kinderrechten
•    een teamgenoot die elke week voetbaltraining geeft in het park
•    vrijwilligerswerk doen of een project voor ontwikkelingshulp
•    een goed idee bedenken én uitvoeren, zoals een inzamelingsactie voor een goed doel of schoonmaken van de buurt
•    ouderen, broers of zussen en/of zieken helpen
•    meehelpen bij bijvoorbeeld vereniging, jongerencentrum of school
•    een dier in nood redden
•    een bijzondere prestatie op het gebied van sport of cultuur leveren
•    belangrijke (soms moeilijke) onderwerpen bespreekbaar maken, zoals zinloos geweld, roken, drugs, gezonde voeding, racisme, pesten, alcohol.

Allemaal voorbeelden van acties waarmee kinderen en jongeren iets voor anderen betekenen. Misschien heb je zelf nóg mooiere voorbeelden!

Nomineren
Iedereen kan een kind of een jongere opgeven die volgens hem of haar de 'Held van Papendrecht' genoemd mag worden. Leg goed uit waarom het kind of de jongere dit verdient. Voor een nominatie zijn twee andere mensen (ouder dan 18 jaar ) nodig die het voorstel steunen.

Iemand nomineren voor een jeugdlintje kan tot vrijdag 13 oktober 2023 via een e-mail naar Karin Schimmelpenningh (k.schimmelpenningh@papendrecht.nl) of via telefoon (078-7706389). Zij neemt dan contact op voor de verdere afhandeling.
 

Alle tips UITagenda Meld je verhaal